Wereld Scleroderma Dag 24 juni – UZ Gent

Universitair Ziekenhuis van Gent
op
zaterdag 24 juni 2017 van 10.30 uur tot 15.00 uur

WERELD SCLERODERMA DAG

Voor CIB-patiënten – Door CIB-patiënten

Het belooft opnieuw een interessante en leerrijke dag te worden voor ieder van ons. Rekening houdend met de feedback die na de vorige editie ontvangen werd, heeft het UZ-Gent in overleg met 2 deelnemende patiëntenorganisaties de aanpak iets veranderd. De patiënt wordt nog meer centraal gesteld, waardoor de algemene sessies wegvielen.

Dat resulteert in de volgende formule:

Je kan die dag deelnemen aan twee workshops. Bij elke workshop zal een expert aanwezig zijn, bijgestaan door een dedicated patient (ervaringsdeskundige). De rol van de expert is antwoorden geven op jullie vragen, niet om een lezing te geven over dat welbepaald thema. Het is de bedoeling dat jullie zelf onderling ervaringen kunnen uitwisselen.

Er wordt gestreefd om per workshop in kleine groepen (± 15, afhankelijk van het aantal inschrijvingen) te werken. De workshop zal ook telkens 45 minuten duren. Hierdoor is er ruimschoots tijd om met elkaar in dialoog te gaan.

Workshops:

 • Ziekte / Invaliditeit
 • Organen / hart
 • Vermoeidheid
 • Organen / long en nier
 • Huid / ulcera en esthetiek
 • Partners / relatie
 • Coping en vrije tijd
 • Organen / maag- darmstelsel
 • Arbeidsparticipatie: “Van klacht tot kracht”

Locatie:

UZ Gent, Polikliniek 5-6 (Ingang 74 – of via Ingang 50 dan route 740 volgen)

Agenda:

 • 10.30 uur – 11.00 uur Ontvangst
 • 11.00 uur – 11.45 uur Workshop I
 • 11.45 uur – 13.15 uur Lunch, gratis aangeboden aan alle deelnemers
 • 13.15 uur – 14.00 uur Workshop II
 • 14.00 uur – 15.00 uur Afsluiting met koffie en gebak

U geeft een top 4 op waarbij op 1 de workshop die je het liefst wil volgen, op 2 de workshop die je daarna het liefst wil, enz. … tot keuze 4. De workshops die je op nummer 3 en 4 plaatst worden gebruikt als reserve, mochten sommige workshops overbevolkt raken.

Inschrijvingsformulier graag ten laatste op 15 juni 2017 bezorgen

Mocht je vragen hebben omtrent inschrijving en/of de patiëntendag op zich, dan kan je altijd meer info vragen via evenementen@cibliga.be

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

Wie ook zin heeft om de handen uit de mouwen te steken, mag zijn bakkunsten tentoonstellen. Hierbij een warme oproep aan alle vrijwilligers die zin hebben om cake / gebak / … klaar te maken voor tijdens de afsluiting. Er zal een verrassing voorzien worden voor het lekkerste gebak 🙂 🙂 🙂

Wij hopen je van ganser harte te mogen begroeten op deze inspirerende dag!


Prof. Vanessa Smith en de voltallige Systeemsclerose Unit van het UZ Gent

In nauwe samenwerking met volgende patiëntenverenigingen:

EXPERTS:
Prof. dr. Vanessa Smith
Prof. dr. Filip De Keyser
Prof. dr. Hilde Beele
Prof. dr. Ellen Delanghe
Prof. dr. Xavier Janssens
Dr. Yves Piette
Dr. Michel De Pauw
Dr. Filip Stillaert
Dr. Wim Schrauwen
Dr. Theo Quintens
Dhr. Jan De Keyse