Terugbetaling psychotherapie/psychologische ondersteuning en reisverzekeringen

Het Vlaams Patiëntenplatform heeft ons nuttige informatie overgemaakt betreffende

  • de terugbetaling van psychotherapie en psychologische ondersteuning door mutualiteiten,
  • de dekking van voorafbestaande ziektes of aandoeningen door reisverzekeringen en diensten
    reisbijstand.

Psychotherapie en psychologische ondersteuning

Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn
leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Als bijlage vind je een overzicht van de
terugbetalingsmogelijkheden en een vergelijking van het aanbod van de verschillende mutualiteiten. Op
de website van het Vlaams Patiëntenplatform (http://vlaamspatientenplatform.be) vind je dit overzicht, samen met de informatie opgesplitst per ziekenfonds.

Voor vragen over de terugbetaling van psychotherapie en/of psychologische ondersteuning kan je
steeds terecht bij Else Tambuyzer (016123.05.26 of else.tambuyzer@vlaamspatientenplatform.be ).

Op reis met een chronische ziekte: ben je verzekerd?

Stel: Je hebt een darmziekte, een reumatische aandoening of een spierziekte en je wil graag op
vakantie naar de zon. De ziekte is stabiel maar vóór of tijdens de reis krijg je plots te maken met
een onverwachte opstoot van je aandoening.

  • Hoe zit het met reisverzekeringen en diensten reisbijstand in dergelijke situaties?
  • Worden voorafbestaande ziekten al dan niet gedekt?
  • Wat is het beleid?
  • Zijn er specifieke uitsluitingen of voorwaarden voor voorafbestaande ziekten, aandoeningen of letsels?

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw zocht het uit. Je vindt de vergelijking als tweede bijlage bij deze brief.

Voor vragen over reisverzekeringen en/of diensten reisbijstand kan je steeds terecht bij Roei Heijlen
(016/23.05.26 of roei.heijlen@vlaamspatientenplatform.be).