Onkelinx is tevreden over medicomut-akkoord

Federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) toont zich tevreden met het
medicomut-akkoord dat de artsen en ziekenfondsen gisterenavond bereikt hebben. “Een signaal dat
het sociaal overleg werkt”, klinkt het.

Onkelinx benadrukt in een persbericht het belang van het “waardevolle instrument” van het overleg
om de tariefzekerheid in de gezondheidszorg te beschermen. Tegelijk biedt het akkoord de
mogelijkheid om financiële steun en specifieke voordelen toe te kennen aan de artsen.
De PS-minister looft het “constructieve werk” van de betrokken ziekenfondsen en artsensyndicaten,
die zo “hun gehechtheid aan het systeem toonden”. Tot slot toont Onkelinx zich nog tevreden met de
signalen van de partners dat ze het overlegsysteem willen moderniseren. Concrete voorstellen volgen
tegen eind dit jaar, klinkt het nog. En ook naar het probleem van burn-outs bij artsen zal de nodige
aandacht gaan.

Positieve elementen

Het Socialistische Ziekenfonds ziet verschillende positieve elementen in het nieuwe medicomut-
akkoord. Zo worden de tariefzekerheid en de transparantie verbeterd, zowel in het ziekenhuis als in de
ambulante praktijk. Voorts worden de toegang tot de huisartsenwacht en de arbeidsvoorwaarden voor
de huisartsen verbeterd.

Het akkoord voorziet 6 miljoen euro extra voor de uitbouw van nieuwe huisartsenwachtposten. Er
wordt 13,5 miljoen euro vrijgemaakt om de ziekenhuispraktijk te ondersteunen en de supplementen te
beperken. De erelonen van ziekenhuisartsen die voornamelijk van “intellectuele prestaties” leven,
zoals neurologen, neuropediaters, pneumologen, reumatologen en geriaters, worden opgetrokken.
Ook worden een aantal ondergewaardeerde prestaties opwaarts herzien, zegt Callewaert.

Tariefzekerheid

Het Globaal Medisch Dossier kan automatisch verlengd worden en een werkgroep zal concrete
voorstellen uitwerken om de administratieve overlast voor de controle op de dure geneesmiddelen te
verminderen.
“Dit akkoord is belangrijk omdat het tariefzekerheid biedt aan de patiënten. Bovendien worden er
stappen gezet voor meer transparantie en wordt de toegang tot de huisartsen tijdens de wacht
verbeterd. Het is mee de verdienste van de vertegenwoordigers van de socialistische mutualiteit dat
iedereen de weg van de dialoog en het overleg heeft teruggevonden”, besluit algemeen secretaris
Paul Callewaert.

Fors besparen

In de gezondheidszorg kan er fors bespaard worden in plaats van de index verder aan te tasten. Het
medicomut-akkoord werd afgesloten door syndicaten die de modale huisarts niet vertegenwoordigen,
stelt het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen (SVH).
Het doel van de besparing moet zijn dat aan alle burgers de nodige kwalitatieve basiszorg
gegarandeerd blijft, zegt Rufy Baeke van het SVH. “Huisartsen en eerstelijnszorg staan garant voor
deze basiszorg. Investeren in de huisartsgeneeskunde is de slimme besparing die onze maatschappij
nu nodig heeft”, luidt het.

Huisartsen

Investeren in huisartsenzorg betekent volgens het SVH “afbouw van zinloze geldverslindende
mechanismen in het huidige model. Daarom betekent investeren in huisartsgeneeskunde de financiële
en logistieke armslag geven aan huisartsen die het Globaal Medisch Dossier (GMD) beheren om
aldus onnodige en dubbele onderzoeken te vermijden”, luidt het.
Het SVH heeft een heleboel concrete voorbeelden van structurele besparingstips. “Elke burger heeft
recht op een GMD. Het aanduiden van een eigen huisarts waarmee de patiënt een vertrouwensband
opbouwt, is een eerste voorwaarde om op een bewuste en dus ook kostenbesparende manier gebruik
te maken van de diensten van onze gezondheidszorg.”

Besparingscontext

Het medicomut-akkoord is onderhandeld in een context waarin drastische besparingen, zoals voor de
ganse bevolking, de hoofdboodschap zijn. Dat meldt het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen
van België (ASGB). De regering stelde wel een indexmassa van 2,76 procent ter beschikking, maar
geen geld voor nieuwe initiatieven, zegt het ASGB. “Bovendien was er in 2012 een
budgetoverschrijding van 82 miljoen, die de regering wilde recupereren. Als we dan toch de komende
twee jaar de accenten willen leggen, waarvan we vinden dat ze absoluut noodzakelijk zijn, dan moet
de financiering daarvan wel komen uit een herverdeling van de indexmassa”, luidt het.

Bron: De Morgen, 24 januari 2013