Nultolerantie voor foutparkeren op gehandicaptenplaatsen

disabledDe bevoegde minister en staatssecretarissen dringen in een brief aan de 589 burgemeesters aan op een nultolerantie voor het misbruik van parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Deze schending van de fundamentele rechten van personen met een handicap – het recht op vrij verkeer en het volledig en zelfstandig deelnemen aan de samenleving – blijft te vaak bestaan, vinden minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en de staatssecretarissen van Mobiliteit en Personen met een Handicap, Melchior Wathelet en Philippe Courard. Volgens de statistieken van de federale politie werden 39.678 misbruiken op parkeerplaatsen voor personen met een handicap in 2011 vastgesteld, en 41.501 in 2012.

In de brief wordt er bij de lokale autoriteiten op aangedrongen de bestaande wetgeving strenger toe te passen en een nultolerantie in te voeren voor dergelijke overtredingen. Het misbruik van de voorbehouden parkeerplaatsen is een overtreding van de tweede graad, die bestraft wordt met een onmiddellijke inning van 110 euro of een boete van 120 tot 1.500 euro. De regeringsleden stimuleren de gemeenten ook om het systeem van de administratieve sanctie te gebruiken, dat vanaf 1 januari 2014 wordt uitgebreid door de nieuwe wet, en herinneren aan de regels die van toepassing zijn voor de uitgifte van parkeerkaarten voor personen met een handicap. Momenteel zijn er zo’n 330.000 kaarten in omloop.

Joëlle Milquet is ervan overtuigd te kunnen rekenen op een nauwe samenwerking met de colleges van burgemeester en schepenen om een nultolerantie toe te passen voor deze inbreuken, die een discriminatie inhouden van personen met een handicap. Courard wijst op de inspanningen van het Directoraat-generaal Personen met een Handicap om de fraude met parkeerkaarten te laten dalen, ‘maar deze inspanningen zijn zinloos als lokale controles niet worden opgevoerd’.

Bron: De Standaard, 5 september 2013 – http://www.standaard.be/cnt/dmf20130905_00726511

Enkele interessante links

Op zoek naar een bijsluiter? Ga naar www.e-bijsluiter.be

Ben je op zoek naar de bijsluiter van je geneesmiddel?
Heb je de bijsluiter niet bij je?
Wil je advies over doeltreffend en veilig gebruik van je geneesmiddel? Dan kun je terecht op 
www.e-bijsluiter.be.

Op dit internetplatform werden alle bijsluiters samengebracht. Het is voor iedereen toegankelijk en elk document kan desgewenst worden afgedrukt.
In de toekomst zullen ook zogenaamde ‘beeldsluiters’ worden toegevoegd , dit zijn bijsluiters die met beeld en klank worden verduidelijkt.

Bron: http://pharma.be/newsitem.aspx?nid=3644

—————————————–

Infopunt Toegankelijk Reizen biedt informatie voor reizigers met een handicap of beperking

Ben je op zoek naar een toegankelijk vakantieverblijf in binnen- of buitenland? Ga dan eens kijken op de website www.toegankelijkreizen.be.

Het Infopunt Toegankelijk Reizen is een dienst van Toerisme Vlaanderen, gegroeid uit een samenwerking met verschillende organisaties en diensten van en voor mensen met een handicap of een beperking. Het Infopunt is echter geen reisagent. Ze bieden de nodige informatie aan, maar laten de praktische realisatie aan de reiziger zelf over.

Op basis van de reisverhalen en ervaringen van andere reizigers, vind je er suggesties voor toegankelijke logies, vervoer of geschikte uitstappen. Ook vind je contactgegevens van organisaties die georganiseerde reizen aanbieden en reisverslagen van anderen.

———————————————-

Iedereen mobiel dankzij MeerMobiel

Mobiliteit is een basisvoorwaarde om volwaardig en gelijkwaardig aan onze maatschappij te kunnen deelnemen. Heb je door een handicap, ouderdom, ziekte of tijdelijke beperking moeilijkheden om je te verplaatsen? Kijk dan eens op de website van MeerMobiel: www.meermobiel.be.

Op dit informatieplatform kun je het bestaande vervoeraanbod verkennen, van openbaar vervoer tot alle vormen van deur-tot-deur vervoer, bekeken door een toegankelijkheidsbril.
Er is ook een telefonische infolijn 011 26 50 30, waar je terecht kunt voor tips rond mobiliteit.

———————————————-

Onbeperkte toegang tot openbare voorzieningen dankzij de Eurosleutel

De Eurosleutel is een Europees gestandaardiseerd sluitsysteem voor voorzieningen voor personen met een handicap en ouderen.

Met deze sleutel krijg je dag en nacht toegang tot toegankelijke toiletten, kleedkamers, liften… over heel Europa. Het systeem is nu al op meer dan tienduizend plaatsen geïnstalleerd.
In ons land kreeg Oostduinkerke de primeur.

Kijk op www.eurosleutel.be voor meer informatie of om een Eurosleutel aan te vragen.