Artsen wijzen homeopathie massaal af

Bijna drie kwart van de Belgische artsen is van mening dat homeopathie geen plaats heeft in de officiële gezondheidszorg. Ook tegenover andere alternatieve geneeswijzen staan de artsen eerder afkerig. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door de Artsenkrant en Le Journal du Médecin. .

Volgens het onderzoek, dat online werd uitgevoerd bij 856 artsen, zijn het vooral specialisten die zich tegen een officiële erkenning van homeopathie verzetten. 89 procent van de specialisten is daartegen gekant, tegenover 64 procent van de huisartsen.

De artsen blijken in mindere mate ook negatief te staan tegenover een officiële erkenning voor acupunctuur (55 procent is tegen, 35 procent voor) en chiropraxie (50 procent tegen en 36 procent voor). Over osteopathie zijn de meningen verdeeld (46 procent tegen, 43 voor). Het logische gevolg daarvan is dat 74 procent van de ondervraagde artsen vindt dat deze alternatieve therapieën niet mogen worden terugbetaald door de ziekteverzekering.

Officiële erkenning

Ten slotte zijn de meeste artsen van mening dat de geneeskundefaculteiten geen alternatieve geneeswijzen moeten opnemen in hun opleiding. De specialisten (78 procent) tonen zich opnieuw een grotere tegenstander dan de huisartsen (61 procent).

Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx had eerder al bekendgemaakt dat ze verschillende alternatieve geneeswijzen officieel wil laten erkennen, te beginnen met homeopathie. Maar die plannen zijn al op verzet gestuit bij de geneeskundestudenten, de decanen en BVAS, het grootste artsensyndicaat.

Bron: De Morgen, 31 mei 2013 – http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/1643199/2013/05/31/Artsen-wijzen-homeopathie-massaal-af.dhtml

Dokter Luc De Clercq nu ook ondervoorzitter van Bvas, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

De 50-jarige reumatoloog Luc De Clercq volgde eind september Rudi Van
Driessche op als voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat afdeling Antwerpen,
Limburg en Vlaams-Brabant. Zaterdag volgde zijn aanstelling als ondervoorzitter
van de nationale Bvas (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten).

De nieuwe Bvas-ondervoorzitter was eind september al verkozen aan het hoofd
van de Antwerpse afdeling van het Vlaams Artsensyndicaat. De Clercq nam er
het roer over van radioloog Rudi Van Driessche die 16 jaar lang voorzitter was.
Aangezien Van Driessche ook nationaal ondervoorzitter was, leek het logisch dat
ook dat mandaat zou overgaan in handen van De Clercq. Zo gebeurde zaterdag.
Op het eerste gezicht opmerkelijk maar wél een realiteit: in het snel vergrijzende
artsenlandschap – en het syndicalisme is daar zeker geen uitzondering op – voer
je een verjonging door als je een 50-jarige aanstelt.

De Clercq is geen onbekende. Hij is als reumatoloog verbonden aan het AZ
Sint-Augustinus in Antwerpen, waar hij ook in de medische raad zit. In de
beroepsverdediging heeft hij zijn sporen verdiend als voorzitter van de
Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR), een functie die hij
recent opgaf om zich volledig te concentreren op het syndicaat.
In zijn dankwoord huldigde Luc De Clercq de jarenlange tomeloze inzet van zijn
voorganger. Rudi Van Driessche speelde ook jarenlang een prominente rol in de
NRKP, hij is eveneens lid van de medicomut.

Van Driessche onderstreepte op zijn beurt dat het van cruciaal belang is om
jongere collega’s warm te maken voor het syndicalisme. “De benoeming van
collega De Clercq is een duidelijk signaal dat we voor verjonging gaan. Met zijn
enthousiasme zal hij ongetwijfeld jonge artsen kunnen overtuigen om zich actief
in te zetten.”
Bron: Artsenkrant, 16 november 2012