Systemic Sclerosis

Zwelling, waarna verdroging en daarna verharding van de huid optreedt, ofwel over het hele lichaam of beperkt tot de ledematen. Wordt veelal voorafgegaan door het Raynaud-fenomeen: aanvallen van meestal pijnlijke, witte, daarna blauwe verkleuring van de vingers en/of tenen, gevolgd door hevige roodheid. Het Raynaud-fenomeen komt ook bij andere auto-immuunziekten voor. Progressieve Systeemsclerose is een uitgebreidere vorm met aantasting van organen (slokdarm, nieren, longen) en met slikstoornissen, hoge bloeddruk en kortademigheid tot gevolg.

« Back to Glossary Index