Polymyositis

Chronische inflammatoire bindweefselziekte, die vooral bestaat uit een veralgemeende spierontsteking, die leidt tot uitgesproken spierzwakte en spierpijnen. Aantasting van de ademhalings- en/of hartspier kan ernstige moeilijkheden veroorzaken.

« Back to Glossary Index