Placebo

Schijngeneesmiddel dat geen werkzame farmaceutische stoffen bevat. Placebo’s zijn ook behandelingen of therapieën die geen rechtstreeks of specifiek effect hebben op de kwalen en klachten waarvoor ze worden aangewend. De term werd aanvankelijk gebruikt voor onwerkzame middelen die louter waren bedoeld om patiënten tevreden te stellen.

« Back to Glossary Index