5 jaar HON-code

Het is met plezier dat we u kunnen melden dat we als één van de weinige patiëntenverenigingen in Vlaanderen reeds 5 jaar voldoen aan de HON-code normen. De HON-code garandeert dat de medische informatie die u hier tegenkomt voldoet aan de normen hieronder opgesomd.

  • De Health On the Net Foundation (HON) bevordert en begeleidt de implementatie van bruikbare en betrouwbare online gezondheidsinformatie, en het geschikte en efficiënte gebruik hiervan.
  • HON, opgericht in 1995, is een non-profit, niet-gouvernementele organisatie, die gemachtigd is om advies te geven aan de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.
  • HON houdt zich al 15 jaar bezig met de essentiële vraag op wat voor manier omgegaan zou moeten worden met het aanbod van medische informatie aan burgers om ervoor te zorgen dat de ethische standaarden in de verstrekking van deze informatie gerespecteerd worden.
  • De gedragscode van HON zorgt voor harmonisatie tussen de vele stakeholders om ervoor te zorgen dat burgers beschermd worden tegen misleidende gezondheidsinformatie en om het hoofd te bieden aan de ongekende hoeveelheid van gezondheidsinformatie beschikbaar op het internet.

Meer info vindt u op https://www.healthonnet.org/HONcode/Dutch/?HONConduct067061

Selectie_026

 

Actief leven met Reuma

ReumaNet (de overkoepelende organisatie van reumaverenigingen waartoe ook de CIB-Liga behoort) richt bijeenkomsten i.v.m. Actief leven met Reuma in.

De volgende bijeenkomsten gaan door op:

  • Op 28 mei 2016 in Laakdal
  • Op 1 oktober in Aalbeke
  • Op 19 november in Zaventem.

Hieronder kan je de folder “Actief Leven Met Reuma” downloaden, waar u de praktische informatie kan terugvinden.
Actief Leven Met Reuma (78 downloads)

Voor verdere vragen kan je terecht bij Reumanet via  contact@reumanet.be.

Bedrag aan erfenissen voor goede doelen bijna verdubbeld

De voorbije vijf jaar is het bedrag aan erfenissen voor goede doelen in Vlaanderen bijna verdubbeld. Dat heeft alles te maken met het duo-legaat, de successieplanning waarbij erven die geen directe familie zijn de hoge successierechten kunnen ontwijken doordat een deel van de erfenis naar een goed doel gaat. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. http://deredactie.be/permalink/1.2634604.

U kunt op http://cibliga.be/legaat-en-schenking/ op onze website meer lezen over duo-legaten.