Nieuwe evenementen voorjaar 2017

Er zijn twee interessante evenementen voorzien, ingericht door de CIB-Liga vzw, gedurende de maand februari en de maand maart 2017

WEST-VLAANDEREN
Zaterdag 4 februari 2017

van 14.30 uur tot 17.30 uur
Vanaf 14 uur, onthaal met een kop koffie.

Locatie:
Wit-Gele Kruis
Annuntiatenstraat 47, 8000 Brugge

EEN TE HOGE CHOLESTEROL
IS EEN STILLE DODER

Voordracht door Prof. Dr. Michel Langlois
Dienst Laboratorium AZ Sint-Jan Brugge

  • Breng uw CIB-lidkaart mee
  • Niet-leden betalen € 2, taart en koffie inbegrepen

Prof. Doctor M. Langlois is binnen het Laboratorium Klinische Scheikunde gespecialiseerd in chemie op gebied van cardiovasculaire (hart- en vaatziekten) diagnostiek en risicobepaling.
Naast immunochemie (denk aan de ANA-antistoffen), is hij ook gespecialiseerd in onderzoek naar aderverkalking, het dichtslibben van de slagaders, en atherosclerose of aderverkalking door het ophopen van vetten in de wand van de bloedvaten. Dit is een vaak voorkomend probleem bij systeemziekten.
Zijn uiteenzetting zal ons duidelijk maken waarom een te hoge cholesterol een stille doder wordt genoemd.

Inschrijven vóór maandag 30 januari is noodzakelijk:
mail naar evenementen@cibliga.be met vermelding van je naam en lidnummer.

Gratis parkeren op het binnenplein.

Meer info bij Rita: 0472 46 30 30.


OOST-VLAANDEREN
Zaterdag 18 maart 2017

Deur open om 14 uur, voordracht om 14.30 uur

Zaal ‘Den Boot’
Rerum Novarumplein 182 C, 9000 Gent
in de omgeving van het UZ Gent

IK BEN CHRONISCH ZIEK! WAT NU?

Cristel Herman en
de verantwoordelijke
ouderenzorg OCMW Gent

Gratis parkeren naast de kerk

Ook in Oost-Vlaanderen beslisten enkele reumaverenigingen om samen te werken. De CIB-Liga, de VVSA, de RA-Liga en de VLFP-Gent organiseren hun eerste gezamenlijke bijeenkomst. Voor iedereen voorzien we een flesje water en sluiten af met een kop koffie en cake.

Inschrijven vóór vrijdag 10 maart is noodzakelijk:

Mail naar lamia.vlfpgent@gmail.com
of bel naar Lamia Ben Brahim tel. 09 242 07 05.

Vermeld je naam, het aantal personen en de Liga waarvan je lid bent. Leden van deelnemende Liga’s en één  begeleider krijgen gratis toegang.

Niet leden schrijven in door 2 euro per persoon te storten op BE75 9799 6530 9851 van Lamia Ben Brahim met vermelding van je naam en het aantal personen.

Iedereen is van harte welkom!

Meer info bij Lamia tel. 09 242 07 05.

Bedrag aan erfenissen voor goede doelen bijna verdubbeld

De voorbije vijf jaar is het bedrag aan erfenissen voor goede doelen in Vlaanderen bijna verdubbeld. Dat heeft alles te maken met het duo-legaat, de successieplanning waarbij erven die geen directe familie zijn de hoge successierechten kunnen ontwijken doordat een deel van de erfenis naar een goed doel gaat. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. http://deredactie.be/permalink/1.2634604.

U kunt op http://cibliga.be/legaat-en-schenking/ op onze website meer lezen over duo-legaten.

Stadsloop Gent 22 mei: Loop mee tegen reuma!

Op zondag 22 mei wordt Gent omgebouwd tot een gigantische looppiste ter gelegenheid van de Stadsloop.

Anne, de dochter van Gerd Jacobs, Voorzitter van Reumanet, zal als Vriend van ReumaNet mee lopen ten voordele van het Fonds van Reumanet. Ze zal ook haar vrienden aanporren om dit te doen.

Meer info: